Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) - OD Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Dnevni avaz" 16.04.2019 98,00 Avaz-roto press
Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Oslobođenje" 16.04.2019 115,00
Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2019.godinu 15.03.2019
Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2019.godinu 15.03.2019
Usluge stručnog obrazovanja-seminar 21.01.2019 21.01.2019 150,00 FEB d.d. Sarajevo
Usluge objave Javnog oglasa za imenovanje člana NO 707,85 Avaz-roto press
Prihvatanje ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje člana NO 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja 12.10.2017 12.10.2017 90,00 90,00 FINconsult d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja FEB 14.09.2018 14.09.2018 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara u Dnevnom avazu 27.03.2017 28.03.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Page SUM 0,00 2.483,55 1.838,70