Zastupničko pitanje vezano za informaciju o broju novoprijavljenih lica na evidenciji Službe za zapošljavanje u mjesecu martu 2020 i planu za spriječavanje rasta broja otkaza.