Odgovori na zastupnička pitanja

38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Edin Forto

Neira Dizdarević

Hamed Aljović

Zvonko Marić

Selma Filipović

Dževad Rađo

Semir Halilović

Bibija Kerla

Mirsad Pindžo