Hamed Aljović

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
U sazivu: 
Ponedeljak, 17 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
SAMOSTALNI ZASTUPNICI
Član kolegija: 
Ne
Image: