Zastupničko pitanje vezano za “rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na grobljima kojima upravlja Kantonalno javno preduzeće Pokop”.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipović je na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za “rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na grobljima kojima upravlja Kantonalno javno preduzeće Pokop”.

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: