Zastupničko pitanje: "Kada će biti uspostavljene redovne (registrovane) minibuske linije u općini Trnovo?"

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: "Kada će biti uspostavljene redovne (registrovane) minibuske linije u općini Trnovo?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: