Semir Halilović

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
U sazivu: 
Utorak, 11 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član