Zastupničko pitanje vezano za “subvencioniranje priključaka individualnih -stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu KJKP " Sarajevo-gas".

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za “subvencioniranje priključaka individualnih -stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu KJKP " Sarajevo-gas".

Odgovor: