Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupnička inicijativa “da se hitno sačini analiza trenutnog stanja u oblasti reklamnih panoa i površina u Kantonu Sarajevo te da se poduzmu hitne mjere kako bi se uklonili nelegalni i adekvatno sankcionisali počinioci”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Molim vas da mi dostavite informaciju o trenutno broju inspektora koji djeluju u okviru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i procjenu potrebnog broja inspektora u odnosu na trenutno stanje.”

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za inspekcijski nalaz kojim će se utvrditi da li je skidanje azbest-cementnih fasadnih ploča u Ul. Patriotske lige izvedeno propisno, te gdje je materijal nakon skidanja deponovan”.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori