Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

„Da li ima, i koje su nadležnosti kantonalne inspekcije u primjeni i provođenju odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na odnosnom općinskom području, da li postoje validni podaci koliko se ista primjenjuje

Postavljeno na: 
8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“

Postavljeno na: 
9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Zašto se Inspekcija za stambene poslove ne nalazi u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, nego se nalazi u resornom Ministarstvu, obzirom da postoji Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, u kojoj se nalaze inspekcije svih nadležnosti?“

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Obzirom da u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove nedostaje kantonalnih inspektora iz više oblasti interesuje nas na koji način putem internog premještaja može doći, preći uposlenik JKP, JU ili KJU?

Postavljeno na: 
16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri