Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupnička inicijativa “za uklanjanje nelegalno deponovanog otpadnog materijala koji se nalazi na javnoj površini u Mjesnoj zajednici Buća Potok, ulica Nusreta Prohića do br. 20”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za nadzor nad radom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika na određenim adresama.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za rješavanje administrativnih prepreka kojim Ministrastvo za saobtraćaj putem inspekcija za saobraćaj treba da provede odluku /pravilnik o fijakereskom saobraćaju u saradnji sa Općinom Ilidža...

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Šta se dešava sa drvnom masom koja se oduzme usljed bespravne sječe šume, da li je istu moguće ponuditi građanima po povoljnijim uslovima.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori