Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupničko pitanje: “Zašto se još uvijek moraju pribaviti Certifikati o zdravlju životinja za nekomercijalno premještanje (za svaki prelazak preko granice) za kućne ljubimce kada se izdaju novi Pasoši za kućne ljubimce koji su urađeni po svim normama.."

Postavljeno na: 
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

zastupničko pitanje: - Molim Inspektorat u stambenoj oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da mi dostavi kopije prekršajnih naloga izdatih predstavnicima etažnih vlasnika koji se spominju u aktu broj 14-02‐ 05-01745/19 od 18.04.2019. godine.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje kojim se traži od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad radom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika na određenim adresama.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za intenziviranje inspekcijskog nadzora nad javnim i privatnim parking površinama, kako bi se ustanovilo ispunjavaju li isti kriterije koji su određeni Uredbom o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo”.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori