Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupničko pitanje prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za nadzor nad radom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika na određenim adresama.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za rješavanje administrativnih prepreka kojim Ministrastvo za saobtraćaj putem inspekcija za saobraćaj treba da provede odluku /pravilnik o fijakereskom saobraćaju u saradnji sa Općinom Ilidža...

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje kojim se traži od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na određenim adresama.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori