Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da me obavijeste da li su tokom 2019. godine imali sastanke sa upravnicima koji posjeduju rješenje za obavljanje poslova na upravljanju i održa

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim da mi dostavite informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini, a naročito informacije o mjerama i prekršajima sh

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim da mi se dostave podaci o izvršenim kontrolama saobraćajne policije, prometne i tržišne inspekcije shodno članu 17. stavu (5) i (6) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini”

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi stabilizaciji trolejbuskog i autobuskog stajališta u ulici Želimira Vidovića – Kelija u opštini Novi Grad. Također, iniciram da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrd

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zbog žalbi građana na stanje stacionarnih rampi koje služe kao mjera zaštite od nelegalne sječe šuma na području Kantona Sarajevo ljubazno molim da mi se dostave sljedeće informacije: 1. Tačne lokacije svih stacionarnih rampi, po mogućnosti prikazanih na

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostavite informacije o objektu restora

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Zahvaljujem se na odgovoru broj ​14-02-05-03730-1/19 od ​07.11.2019​. godine, te molim za pojašnjenje zašto ste kod nekih predstavnika etažnih vlasnika prihvatali samo izjavu bez ikakvih konkretnih dokaza da su pozvali ili održali redovni

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori