Zastupnička inicijativa “za pokretanje inspekcijskog nadzora, a tiče se izlijevanja fekalnih voda na području Pofalića, u Humskoj ulici”.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za pokretanje inspekcijskog nadzora, a tiče se izlijevanja fekalnih voda na području Pofalića, u Humskoj ulici”.

- Ovaj problem nije riješen već duži vremenski period, šta su do sada radile nadležni organi po ovom pitanju?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da