Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčan

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, da mi dostavi odgovor na osnovu čega i kojeg Zakona je izdato iješenje o reprezentativnosti Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Kantonalni odb

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju pripreme tematske sjednice o procesu inkluzije, sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja? Da li će biti ispoštovan predviđen rok za organiziranje ove tematske sjednice?

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

- “Molim Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS da me obavijeste da li je Ministarstvo prilikom dodjele subvencija za grijanje vodilo računa da građani koji dobijaju subvenciju, a pri tome nabavljaju ugalj kao ogrjevno sred

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Da li je Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznato sa problemima koje u svom radu ima Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo ? • Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti mjere podrške radu pomenutog udruženja, te sprečav

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori