Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Da li je tačna informacija da je Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje u prvom konkursu za izbor direktora predložio Tomislava Martinovića i poslao na saglasnost resornom Ministarstvu, ali ministrica Ivana Prvulović je vratila dokumente i nije htjela d

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada? 2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj pro

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: