Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da se Centru Vladimir Nazor odobri saglasnost za uposlenje više medicinskih sestara.