Ministarstvo finansija

Pitanje: Zašto je prilikom formiranja Fonda podrške privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virusa od ukupno 4435000 KM skoro 50% (2145000 KM) izuzeto sa sredstava namjenjenih raspisivanju naučnih projekata?

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za oslobađanje žena plaćanja takse za registraciju obrta, a u cilju motiviranja da registruju obrt i aktivnog uključivanja na tržištu rada”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Zašto se ne izvršava odluka- presuda Ustavnog suda vezano za obavezu isplae oštećenh radnika nekadašnjeg Sarabona i koje aktivnosti se poduzimaju da se radnici isplate?”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/18).

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za prevoz djece koja poohađaju Osnovnu školu „Sokolje“ i Osnovnu školu „Mustafa Busuladžić“.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: