Pitanje: Koliko je finansijskih sredstava do sada prikupljeno naplatom kazni za pojedince koje krše naredbe kriznih štabova (samoizolacija, policijski sat itd.)? U koje svrhe će se ova finansijska sredstva upotrebljavati?