Ministarstvo saobraćaja

Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

"Grupa građana mjesnog područja Željeznička Novo Sarajevo suočena je sa evidentnim problemom saobraćaja u mirovanju kod stambenih objekata (ulice Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne kao i na potezu PU Novo Sarajevo).“

Postavljeno na: 
27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Za zaštitu od kontinuiranog uništavanja zelenih površina Vilsonovog Šetališta. Tražim da se na dijelu ( ispred Importane centra do Miljacke) koji je predviđen za izgradnju, a koji je sada pretvoren u divlji parking i ogromnu, ružnu, blatnu površinu uradi

Da li Ministarstvo saobraćaja, shodno svojim nadležnostima, planira poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju prisutnog problema saobraćaja u mirovanju u mjesnoj zajednici Koševsko brdo u kojoj su trotoari bukvalno prebukirani parkiranim vozilima

Postavljeno na: 
1. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Kada će se pokrenuti, pompezno najavljivana još od 2000. godine izgradnja podzemnih garaža, obzirom da je grad Sarajevo prenapućeno brojem automobila, daleko iznad prosjeka mnogih evropskih gradova

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Problem javnog prevoza u općini Ilijaš koji datira od 1996. godine na naćin da su građani Ilijaša, i pored toga što su u okviru Kantona Sarajevo, uskraćeni za korištenje usluga javnog prevoza kao i subvenciju cijena prevoza

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da se na raskrsnici ulica Brezanska i Briješće brdo otvori kombi stajalište obzirom da su se otkloni svi nedostaci koji su uslovljavali postavljanje ovog stajališta, a o čemu Ministarstvo saobračaja Kantona ima saznanja“.

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri