Zastupnička inicijativa “za obezbjeđivanje parking prostora za stanare zgrada 24.juni br. 40 i 42, naselja Rosulje”.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za obezbjeđivanje parking prostora za stanare zgrada 24.juni br. 40 i 42, naselja Rosulje”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne