Ministarstvo saobraćaja

Da li Ministarstvo saobraćaja, shodno svojim nadležnostima, planira poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju prisutnog problema saobraćaja u mirovanju u mjesnoj zajednici Koševsko brdo u kojoj su trotoari bukvalno prebukirani parkiranim vozilima

Postavljeno na: 
1. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Kada će se pokrenuti, pompezno najavljivana još od 2000. godine izgradnja podzemnih garaža, obzirom da je grad Sarajevo prenapućeno brojem automobila, daleko iznad prosjeka mnogih evropskih gradova

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Problem javnog prevoza u općini Ilijaš koji datira od 1996. godine na naćin da su građani Ilijaša, i pored toga što su u okviru Kantona Sarajevo, uskraćeni za korištenje usluga javnog prevoza kao i subvenciju cijena prevoza

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da se na raskrsnici ulica Brezanska i Briješće brdo otvori kombi stajalište obzirom da su se otkloni svi nedostaci koji su uslovljavali postavljanje ovog stajališta, a o čemu Ministarstvo saobračaja Kantona ima saznanja“.

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se onemogući parkiranje na uglovima ulica u općini Centar, Jezero-Kemalbegova, Kemalbegova-Hasana Kikića, Hsana Kikića – Danijela Ozme i Danijela Ozme – Jezero, tako što bi se postavile barijere i postavilo ogledalo u Kemalbegovoj ulici, na raskrsnici

Postavljeno na: 
4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Da li je i po kojim propisima regulirano nošenje tablica koje služe kao identifikacija taksi vozilima budući je u Kantonu Sarajevo evidentno da pojedini taksi vozači imaju takvu vrstu tablica dok drugi koriste obične tablice

Postavljeno na: 
5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra

Postavljeno na: 
5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Može li se, i na koji način, zaustaviti parkiranje kao i promet osobnih motornih vozila te ograničiti pristup terenskim vozilima koja dostavljaju robu za poslovne prostore u Ulici Ferhadija kako bi se spriječilo ponovno izdvajanje finansijskih sredstava

Postavljeno na: 
6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri