Zakon o imovini Kantona Sarajevo

Zakon o imovini Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Komentar na rok: 
Nakon donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu