Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju

Inicijativa za subvencioniranje produženog boravka u osnovnim školama u KS i to tako da se dodatno spusti propisani broj djece u produženom boravak kroz izmjene i dopune pedagoških standarda i normativa

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zašto se ne izvršavaju presude i ko će odgovoarati za to, direktori škola, Min.fin.ili Min.obraz.? Kako jedna škola može imati dva direktora? Koliko je ukupno oštećen Budžet KS za 8 godina..

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se ispitaju navodi te postupi po pristigloj peticiji roditelja da li jedna od odgajateljica ne postupa u skladu sa utvrđenim pravilima i normama ponašanja a sve zbog hitnijeg rješavanja problema zbog sigurnosti djece i njihovog psiho-fizir

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa se odnosi na JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti SArajevo: da se izvrše provjere česti pozivi policije u školi?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li je ministrica odgoja i obraz.gđa.Hota Muminović upoznata sa činjenicom da je vijeće roditelja Osnovne škole Abdulah Nakaš podnijelo inicijativu da školsko igralište bude nazvano po poginulom maloljetnom borcu Karlu Ivandiću?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori