Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Inicijativa da se pristupi rješavanju problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća te da odobre sredstva za energetski efikasnu sanaciju

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Incijativa da se preispitaju okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je izvršena od strane direktorice škole

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi jesu li udžbenici koji su obezbjeđeni od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS budžetskim novcem u skladu sa Nastavnim planom i programom i kurikularnom reformom.

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine. Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi da li su obezbjeđeni besplatni Priručnici za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz oblasti kurikularne reforme. Jesu li zabilježeni primjeri prodaje Priručnika kurikularne reforme finansiranog od strane Ministarst