Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Kada će biti objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS za 2023. godinu?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li ste, nakon provedenih mjera energetske efikasnosti, izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih u dijagramima grijanja odnosno automatika kotla prema novim parametrima za sljedeće objekte:

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za vraćanje u posjed kapele Sveti Marko na istoimenom groblju u Koševu, Sarajevu i to od strane KJKP Pokop prema Crkvi Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Stara pravoslavna crkva)

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upoznato sa zagađenjem vode na području općine Hadžići?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. j

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pokrećem inicijativu prema KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo da uz finansijsku podršku resornog Ministarstva raspiše javni poziv za učešće u projektu sufinansiranje troškova ugradnje individualnih vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja z

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori