Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima kroz zajedničku komunalnu potrošnju finansiraju održavanje čistoće na zaštićenim područjima JU Zaštićena prirodna područja nakojima nije uspostavljen sistem naplate ulaza (Bentbaša, Skakavac..)

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se pristupi rješavanju problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća te da odobre sredstva za energetski efikasnu sanaciju

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

U kojoj su fazi sljedeći projekti: Projekat utopljavanja javnih objekata, Projekat daljinskog grijanja, Rekonstrukcija kotlovnice ...

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

koliko je inspekcijskjh prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazni

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi hitnog uklanjanja otpada-azbestnog krova koji je deponovan na lokalitetu vodozaštitne zone kao i drugog otpada koji se nalazi na ovoj deponiji

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U kojem statusu je projekat izgradnje krematorija na sarajevskom gradskom groblju Vlakovo' Da li je pribavljena okolinska dozvola?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za pokretanje postupka procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu ili ako postoji ovakva Studija tražim da se preispita uticaj na okoliš za prostorno plansku dokum.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori