Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa “za vraćanje materijala na dnevni red Skupštine Kantona Sarajevo, a koji se odnose na razmatranje Informacije o poslovanju i radu Bags Energotehnika d.d. Vogošća za 2018. i 2019. godinu”.

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Segmedina Srna Bajramović 28.09.2021

Na osnovu čl.. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Segmedine Srna Bajramović, Skupština Kantona Sarajevo na 42. Radnoj sjednici održanoj dana 28.09.2021. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za izradu programa zamjene fasada i krovova, koji u sastavu imaju azbest i druge štetne tvari, na zgradama kolektivnog stanovanja, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori