Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa za redovno informisanje građanki i građana o kvaliteti vode za piće i kvaliteti zraka u Kantonu Sarajevo, putem web stranice Vlade KS.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, Premijeru Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Ministru komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i preduzeću KJKP ''RAD" Sarajevo.

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu da na području Kantona Sarajevo, naročito u blizini velikih šetnica postavi veći broj kanti za smeće namjenjenih za odlaganje sitnog otpada.

Postavljeno na: 
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori