Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službe

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domačinstva tako i za poslovne subjekte u Kanto

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nije postupila po zahtjevu za inspekcijski nadzor postavljenom od strane fizičkih lica vlasnika nekretnina - apartmanskih sadržaja na lokalitetu planina Bjelašnica, Općina Trnovo, a koji zah

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li je Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo? Izmjena Uredbe uvodi novi termin “apartman - posebni dio stambenog, poslovnog

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji, ne prelazi iznos od 180.000,00 KM, prema ugo

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Kada će u skupštinsku proceduru biti dostavljena Izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice donesene 1997.godine (“Službene novine KS” , br:22/97)

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: