Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje koji zakonski propisi regulišu prenamjenu stambenog prostora (stana) u poslovni proctor, te koji javni organ je nadležan za nadzor tog postupka.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Inicijativa za izradu digitalnog vodiča/mape teritorijalnih nadležnosti svih komunalnih preduzeća, a posebno čišćenja i odvoza otpada, košenja i odvoza pokošene trave, uklanjanja polomljenog drveća i granja, prijavljivanja kvarova javne rasvjete, održavan

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP ‘ POKOP ‘ svoju djelatnost obavlja na osnovu Odluke o uređenju i održavanju gradskih grobalja koja datira iz 1985 godine. U ranijem sazivu Skupštine donesena je Odluka da se formira radno tijelo koje će sačiniti novi prijedlog Uredbe o upravljanju

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Klub zastupnika Narod i Pravda upućuje inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 2.100.000,00 KM u Budžetu za 2023.godinu za rekonstrukciju kolektora Bjelašnica - Hadžići, dionica Hadžićki kolektor - Brezovača.

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te is

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama: 1. Džemala Bijedića komplek

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službe

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domačinstva tako i za poslovne subjekte u Kanto

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: