Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Planira li se uvođenje eco licence, odnosno naknade za organizaciju moto cros tura ( off road adventure) kao vrsta turističke atrakcije kao i naknada za ostale vlasnike off road vozila u svrhu očuvanja ( zaštite) eco sistema- nešto poput Taxi licence da b

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na osnovu molbe etažnih vlasnika zgrade SARAJEVO TOWER ulica Džavida Haverića molim pojašnjenje zašto se etažnimlasnicima koji imaju vlastite kalorimetre uopšte ne dozvoljava isključenje iz sistema grijanja što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača BIH.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministru saobraćaja, Adnanu Šteti: Koliko je Ministarstvo saobraćaja KS izdalo Rješenja o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti za komunalna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo u periodu od 01.03.2023.godine

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim vas da dostavite izvještaje o količini isporučene toplotne energije prije i poslije renoviranja za sljedeće objekte: - Objekat u Ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2, 4, 6 i 8 (Dobrinja), izvještaji za 2017, 2018, 2020. i 2021. godinu; - Zgrade u n

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem zastupničku inicijativu kojom tražim da se izvrši prikupljanje informacija sa ciljem stvaranja baze podataka o statusu imovine kantonalnih javnih preduzeća, ustanova i institucija na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da u što skorije vrijeme poduzme sve potrebne aktivnosti i obezbijedi sve potrebne uvjete kako bi se izradila "Studija o opravdanosti izgradnje fabrike vode na području Kantona Sarajevo".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo i Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo kojim bi se fizičkim licima ubrzao i pojednostavio postupak izgradnje solarnih elektrana na postojećim krovovima.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i njegov Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti primjeni ista iskustva radi praćenja promjene etažn

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem zastupničko pitanje direktoru Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu, zbog čega nije poduzeto ništa po pitanju inicijative koju sam uputila prema Ministarstvu prostornog uređenja, građen

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: