Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Skupstina je, veeinom glasova ( suzdr. 5) usvojila Izvjestaj 0 radu ustanova iz oblasti srednjeg obraz{)vanja za skolsku
2009110 godinu sa programom rada za skolsku 2010111 godinu.

Vertical Tabs