Zastupnici po strankama

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH)

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.11.2022
Rad zastupnika: