Studija o Zdravstvenom stanju stanovništva, odrednicama zdravlja i zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva u Kantonu Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kant

Puni naziv tačke: 

Studija o Zdravstvenom stanju stanovništva, odrednicama zdravlja i zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva u Kantonu Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Nije bio na dnevnom redu

Vertical Tabs