Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi kreditnog zaduženja kod komercijalne UNION BANKE d.d. Sarajevo, sa Izjašnjenjem Mi

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi kreditnog zaduženja kod komercijalne UNION BANKE d.d. Sarajevo, sa Izjašnjenjem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-05-05-28617/15 -1 od 22.12.2015. godine, a u vezi sa izvještajem Zakonodavno-pravne komisije broj: 01-05-31747/15 od 14.12.2015. godine

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs