SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Zastupnička inicijativa prema skupštinskoj Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, kao i Vladi KS da se jedna ulica, trg ili park u Kantonu Sarajevo imenuje po Senatoru Bob Dole-u.

Zaključak Segmedina Srna Bajramović (27.04.2021)

1. Obavezuje se SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO da u roku od 2 mjeseca uvrsti u dnevni red redovne radne sjednice tačku dnevnog reda u vezi upravljanja i održavanja stambenih zgrada, analize trenutnog stanja u upraviteljstvu i učinkovitosti postojećeg zakonskog okvira.
2. Obavezuje se MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA da za gore navedenu tačku dnevnog reda redovne radne sjednice pripremi cjelovit izvještaj o stanju u upraviteljstvu, kao i ostale potrebne materijale.