Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Inicijativa da se u dnevni red Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja KS uvrsti tačka vezano za obilježavanje godišnjice ubistva naših nevinihz sugrađana 05.02.2005. godine na pijaci Markale

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema skupštinskoj Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, kao i Vladi KS da se jedna ulica, trg ili park u Kantonu Sarajevo imenuje po Senatoru Bob Dole-u.

Inicijativa komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo za održavanje sjednice na kojoj će ova komisija službeno zauzeti stav po pitanju promjene imena kompleksa kasarne Šemso Baručija.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se Ulici Nusreta Šišića Dede vrati prethodni naziv Ulica Vojislava Kecmanovića Đede ili da se po predsjedniku ZAVNOBIH-a nazove jedan od trgova u glavnom gradu republike koju je stvarao.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da se ulici Nerkesijina ne samo vrati prethodni naziv (Ul. Muhameda Repovca) već da novi naziv bude „Braće Repovac" (Muhameda I Bakira Repovac”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori