JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Zastupnička inicijativa “za obnavljanje, sanaciju i rekonstrukciju “Sarajevskih ruža”, u skladu sa pravilima struke, poštujući njihovu historijsku vrijednost, te kreiranje plana za njihovo redovno održavanje”.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2019. godinu

Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2019. godinu

Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu