Zastupnička pitanja

Amel Mekić

Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje je uputio Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.


Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Da li ste upoznati da je menadžment “ZOI 84” povećao cijene karata za vožnju vertikalnim
transportom na Bjelašnici?
- Zašto Vlada Kantona Sarajevo nije reagovala kao u slučaju povećanja cijena ski karata?

Obrazloženje u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i uputio inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja a vezano za “registraciju motornih vozila”.

Pitanje i inicijativa se nalaze u prilogu.


Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

-Da li postoji način da se DL - studentima obezbijedi pravo na zdravstveno osiguranje zbog izmjene njihovog statusa iz redovnog u vanrednog studenta?
-Sta ova tri ministarstva planiraju preduzeti da se zaštiti ova kategorija studenata?

Obrazloženje u prilogu.


Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

" 1. Zašto se ništa ne poduzme za nedozvoljeno plaketiranje na površinama koje nisu predviđene za to. Apelujem da se pooštre mjere i da se više ne dozvoli obljepljivanje stubova za rasvjetu, zidova zgrada i td.
2. Svaki dan na obližnjim planinama oko Sarajeva niču nove nelegalne deponije, koje su najveće ruglo i koje ozbiljno narušavaju floru i faunu, kao i podzemne i površinske vode i zagađuju vazduh. Molim da mi se odgovori šta se konkretno poduzima po ovom pitanju”?


Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite zbog čega jako često javna rasvjeta ostaje upaljena tokom cijelog dana i ko će snositi odgovornost”?


Puni tekst pitanja:

" 1. Šta Vlada KS poduzima sa nelegalnom trgovinom nedozvoljenih sredstava – anabolika?

2. Zašto se ne smanjuje visina školarine za medicinsku grupaciju fakulteta, (medicina, farmacija i stomatologija) koja sada iznosi 7000,00 KM? Predlažem da se visina školarine smanji na tri prosječne plate u Federaciji BiH”.


Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo podržavam dostavljeni Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u navedenom Prijedlogu otvori pozicija za podršku povećanja nataliteta u Kantonu Sarajevo što bi se

najviše odnosilo na finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje ženama. U nekim kantonima su takve procedure već zakonski uređene.

Naime, suočeni smo sa činjenicom da u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i Kantonu Sarajevo, dolazi do alarmantnog pada nataliteta, što se osjeti po znatno manjem broju upisa djece u osnovne i srednje škole. Zvanična statistika pokazuje zabrinjavajuće podatke da se u Bosni i Hercegovini godišnje rode 83 bebe na 10.000 stanovnika, te prema natalitetu BiH zauzima posljednje mjesto u regionu.

S toga, molim Vladu Kantona Sarajevo da prihvati moju inicijativu.


Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Amel Mekić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu.
INCIJATIVA
Ponukan nedavnim gostovanjem glavne tužiteljice Kantonalnog suda gdje. Dalide Burzić, te detaljnim isčitavanjem i o radu Kantonalnog suda za 2014. Godinu predsjednika gospodina Jahiefendića.
Mogu konstatovati da je napravljen dobar iskorak , no međutim to nije dovoljno.
Iskreno, ja se ne osjećam sigurno, kao ni većina sugrađana.
Gospođa Dalida kaže da su joj ruke vehzane zbog ZKP FNIH kao i nekih kantonalnih zakona.
Zbog toga želim pokrenuti incijativu.
PREDMET: Incijativa za razmatranje načina predupražnjenja postupanja Tužilaštva i Suda na Kantonalnom nivou , sukladno ZKP FBIH sa ciljem otklanjanja ugrozbe sigurnosti građana sa urgentnim početkom sudskih postupaka . Dostavlja se kao preliminarni tematski materijal u smislu inciranja i razmatranja Skupštine Kantona Sarajeva.
Zbog svega navedenog, mi zastupnici se moramo uključiti stavovima zasnovanim na realnim pravno provodivim zakonima i pomoći funkcionisanje sudske vlasti i provedbi zakona u Kantonu Sarajevo.
Zbog čega ovo sve govorim.
U posljednje vrijeme intenziviran je između ostalog i porast izvršenja krivičnih djela , kao i nošenje i upotreba nelegalnog vatrenog oružja. Evidentiran je i porast nezadovoljstva građana koja se manifestuju određenim vidovima osobne nesigurnosti.
Ja ću se osvrnuti na elemente kriminogenosti ali isključivo iz ugla vremenskog aspekta, fokusiranog na momenat lišavanje slobode , izvršioca kaznenog dijela , njegovog procesuiranja po pravilima ZKP FBIH, uključujući i određivanje pritvora te onih dešavanja u vezi sa tim.
U ovom konkretnom slučaju nije mi cilj tumačiti odrednice KZFBIH u smislu visine kazne koja je zaprijećena za određena krivična djela nego se fokusirati na jedan jedan segment koji podstiče efikasnost , brzinu postupanja , kompletiranje dokumentacije, te čekanje optuženih lica na početak suđenja.
Naime u članu 145. ZKP detaljno je precizirano kad i na koji način se određuje pritvor u članu 146. ZKP su navedeni razlozi pod kojim se određuje pritvor koji obuhvata i vanredne okolnosti, dok je u članu 148. ZKP precizirana nadležnost za određivanje pritvora što je u implicitnoj zadaći suda na prijedlog tužioca. Potom, slijede odredbe u vezi pritvora i to u članu 152. ZKP FBIH, 160. ZKP FBIH nadzor nad izvršenje pritvora itd.
Međutim nakon što je licu ukinut pritvor sukladno ZKP odlukom Suda optuženijk izlazi na slobodu do početka suđenja. Taj period i pored sigurnosnih mjera koje se izriču za to lice , predstavlja potencijalnu mogućnost da on kao takav napravi ili pak pokuša napraviti uraditi radnju koja ima elemente krivičnog dijela i kao takav izazvati strah i nemir u sredini koja ga okružuje.
Smatram za neophodno da se pokrene incijativa kako bi se zakonskom procedurom donijele ili pak precizirale odredbe zakona koje bi ubrzale početak suđenja.
Stoga, predlažem , da se sa ove sjednice uputi predmetna incijativa stvarno nadležnom ministrastvu i drugim organima i organizacijama , koji bi sukladno ovlastima koje imaju, pokrenuli postupak u citiranom pravcu i to bez odlaganja direktno , jer smatram da će se na ovaj način u potrebnoj mjeri osigurati prioritetno vladavina zakona.

Odgovor:

IZJAŠNJENJE MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE NA INICIJATIVU AMELA MEKIĆA:
Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.05.2015. godine, zastupnik Amel Mekić pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), u dijelu koji se odnosi na određivanje i trajanje pritvora u krivičnom postupku u odnosu na početak suđenja, radi dostavljanja nadležnom ministarstvu i pokretanja propisane...