Vlada Kantona

"Želio bih da se se upoznam sa iznosima plaća posebno u Javnim preduzećima i to sa iznosima po konkretnim pozicijama, prosječna plaća uposlenika, plaća higijeničarke, direktora sektora, generalnog direktora, sekretara i sl."

Postavljeno na: 
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo obećana , detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u Kantonu Sarajevo.“

Postavljeno na: 
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se u institucijama Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih sredstava, prioritetno zapošljavaju slijepe osobe na mjestima telefoniste i fizioterapeuta.

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Šta je uradila, šta radi i šta će uraditi Vlada Kantona Sarajevo na poboljšanju i zaštiti životnog standarda građana, prije svega po pitanju nafte i struje, po pitanju energenata i divljanja cijena u prehrani?"

Postavljeno na: 
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri