Zavod za javno zdravstvo KS

Zastupnička inicijativa upućena Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da prosvjetni radnici i radnice budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju.

Zdravstveno stanje stanovništva, odrednice zdravlja i zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo u 2019. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva

Zdravstveno stanje stanovništva, odrednice zdravlja i zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo u 2019. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori