Zakonodavno-pravna komisija

Da se alineja 7. člana 49. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo «razmatranje pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Kolektivnog sporazuma», briše ili utvrdi u nadležnost i svih ostalih stalnih radnih tijela Skupštine

Postavljeno na: 
1. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da se u Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo izvrši izmjena u smislu da kod utvrđivanja statusa radnog tijela predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg stalnog radnog tijela mora biti biran iz reda poslanika Skupštine Kantona Sarajevo “.

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri