REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU

Upućujem inicijativu da se izvrše izmjene i dopune Nastavnog plana i programa UNSA za fakultete društvenih formacija radi uvođenja predmeta za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u BiH u periodu od 1992-1995 godine

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak E.Okerić 03.11.20

1. Obavezuje se Univerzitet u Sarajevu (UNSA) da u roku od 15 dana po donošenju ovog zaključka predlagaču ove inicijative, dostavi tačne podatke o broju studenata koji su upisani kao samofinansirajući studenti, a koji su položili sve ispite iz predhodne godine u prosjeku većem od 8.0.
2. Obavezuje se da u dostavljenim podacima u tabelarnom prikazu bude naznačen ostvaren ukupni prosjek i prosjek u zadnjoj godini navedenih kandidata.
3. Obavezuje se UNSA da dostavi ukupni iznos školarina za ove studente za školsku 2020/2021. godinu