KJKP Toplane

Molim vas da dostavite izvještaje o količini isporučene toplotne energije prije i poslije renoviranja za sljedeće objekte: - Objekat u Ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2, 4, 6 i 8 (Dobrinja), izvještaji za 2017, 2018, 2020. i 2021. godinu; - Zgrade u n

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa

Pitanje: 
Odgovor: