Kantonalno tužilaštvo KS

1.Zašto odluka nije već donesena ako je zakonski rok 6 mjeseci od pokretanja istrage? 2.Kada možemo očekivati odluku u ovom predmetu i u kojoj je fazi istraga? 3.Da li je nadležno Ministarstvo sprovelo nadzor nad ovim predmetom i da li je bilo nadzora od

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da Vlada KS od nadležnih institucija traži unaprijeđenje boravka svih štićenika Zavod Pazarić

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koliko je tužitelja raspoređeno za rad u Odjelu za maloljetnike Kantonalnog tužilaštvas KS i smatrate li da je taj broj dovoljan za rad samog tužilaštva u odnosu na maloljetničku delikvenciju i rad na predmetima u kojima su oštećena lica upravo djeca?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Iz kogeg razloga niste saslušali generalnu direktoricu kliničkog centra u Sarajevu, koja se također nalazi u krivičnoj prijavi koju je podnijela porodica Smajlović?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koji su pravnii/ili stvarni razlozi iz kojih vještačenje u predmetu malodobne Nadin Smajlović nije moglo biti povjereno vještacima u BiH, već se isto moralo povjeriti organima Republike Srbije

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li je ovo istovremeno donošenje naredbe o provođenju istrage i podizanju optužnice izuzetak ili česta pojava u radu Kantonalnog tužilaštva KS (a vezano za oca Nadin Smajlovići obuhvaćanje njega naredbom o provođenju istrage))

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koje su to odlike prioritetnog postupanja Kantonalnog tužilaštva KS, odnosno koje to privilegije uživa predmet koji je označen kao prioritetan (u odnosu na navode kako je tužil.predmet malodobne Nadin Smajlović smatralo prioritetnim)

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: