JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“

Upućujem pitanje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" i tražim da mi se dostavi: 1.Spisak svih zaposlenih u JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koji su zasnovali radni odnos u mandatu aktuelnog direktora Ahemeda Kulanića sa detaljnim informacijma u odn

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li su Skupština KS, kao osnivač, te Upravni i Nadzorni odbor JU "Memorijalni centar SArajevo", bili upoznati sa izradom i objavom novog logotipa Memorijalnog centra; Da li je raspisan i objavljen javni poziv za izradu novog logotipa

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za obnavljanje, sanaciju i rekonstrukciju “Sarajevskih ruža”, u skladu sa pravilima struke, poštujući njihovu historijsku vrijednost, te kreiranje plana za njihovo redovno održavanje”.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori