Federalni hidrometeorološki zavod

Zastupničko pitanje: “Zašto do danas nisu dostavljeni meteorološki podaci koji su bili potrebni Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo u vezi funkcionisanja softvera za analizu uticaja zgrada na strujanje vazduha?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Molim Federalni hidrometeorološki zavod Federacije BIH za mišljenje o uticaju globalnog zatopljavanja na vremenske prilike na Bjelašnici, šta nam govore mjerni podaci sa vrha Bjelašnice. Da li parametri ukazuju da će u buducnosti biti uslova za skijanj

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: