Skupštinske komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Nadležnosti komisije:
  • prati stanje u oblasti prostornog planiranja uređenja i gazdovanja prostora i zaštite okoliša, vrši koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, gradskim i općinskim službama, sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju;
  • razmatra i podnosi Skupštini prijedloge iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na nivou Kantona;
  • razmatra pitanja i daje prijedloge iz oblasti komunalnih djelatnosti vezanih za organizovanje, razvoj, unapređenje i finansiranje komunalnih usluga na nivou Kantona;
  • daje prijedloge u području politike stambene izgradnje;
  • daje mišljenje i prijedloge za finansiranje održavanja i upravljanja stambenim zgradama;
  • razmatra pitanja, daje Skupštini prijedloge za poduzimanje akcija u oblasti čovjekove okoline i sprečavanju zagađenja okoliša.
Predsjednik komisije:
Bilsena Šahman
Članovi komisije:
Haris Zahiragić, Damir Nikšić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Sedik Selimović, Nejra Abazović Horman, Sanjin Draganović