Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku

Nadležnosti komisije:
  • razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
  • razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;
  • razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
  • razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih objekata;
  • daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu; i
  • ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja položaja mladih i učešća u javnom životu i o tome podnosi izvještaj i daje prijedloge akcija Skupštine.
Predsjednik komisije:
Damir Marjanović
Članovi komisije:
Jasna Duraković, Mahir Dević, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Dajana Čolić, Emela Mehmedspahić, Namir Ibrahimović