Skupštinske komisije

Komisija za budžet i finansije

Nadležnosti komisije:
  • razmatra prijedloge politike opće i zajedničke potrošnje;
  • razmatra uslove i način finansiranja odgovarajućih kantonalnih organa i javnih preduzeća i ustanova;
  • razmatra zaduženje Kantona;
  • razmatra Kantonalni budžet;
  • razmatra završni račun;
  • razmarta opći bilans sredstava i druga pitanja iz oblasti finansija.
Predsjednik komisije:
Članovi komisije:
Vildana Bešlija, Sead Milavica
Vanjski članovi:

Dženana Memišević-Hrlović, Lejla Dragnić, Šačira Mrndžić