Skupštinske komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Nadležnosti komisije:
  • razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
  • priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nosilaca funkcija za čiji je izbor, imenovanje,  potvrđivanje i razrješenje nadležna Skupština;
  • prati primjenu propisanih procedura prilikom izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
  • vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti Skupštine;
  • priprema i utvrđuje prijedloge akata, kojima se uređuju pitanja plaća i drugih primanja funkcionera koje bira, odnosno imenuje Skupština, kao i naknada za vršenje poslaničke/zastupničke funkcije i drugih primanja poslanika/zastupnika, donosi odgovarajuće akte za njihovu primjenu, te utvrđuje visinu naknada troškova i posebne naknade za rad članovima radnih tijela Skupštine izabranih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika;
  • učestvuje u utvrđivanju prijedloga finansijskog plana Skupštine i njenih radnih tijela.
Predsjednik komisije:
Danijela Kristić
Članovi komisije:
Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Damir Marjanović, Zvonko Marić