Javni poziv za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Saraje

Javni poziv za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo